Evlerde ya da ofislerde tek iç ünite ve tek dış ünite üzerinden çalışan split klimaların daha geniş boyutlu yapıları olarak bilinen VRF sistem klimalar, birden fazla iç ünitenin bir hat vasıtasıyla aynı dış üniteye bağlanması sayesinde çalışırlar. Aslında bu açıdan çalışma sistemleri ve yapıları klasik klimalara benzese de daha kapsamlı bir sistemleri bulunduğu için bakım işlemleri de bu sisteme uygun şekilde gerçekleştirilir.

Tek bir dış ünite üzerinden farklı bölgelere ulaşan iç üniteler vasıtasıyla ısıtma, soğutma ve hava temizleme işlemlerini tek bir sistem üzerinden sağlayan VRF klima sistemlerinde özellikle enerji verimliliği ve işlem maliyeti düşüklüğü gibi avantajlar yer alır. Bu sistemlerde bakım işlemlerinin de kapsamlı bir şekilde tüm sisteme müdahale edecek şekilde yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Klima bakımları genellikle kurumsal yapılar, işletmeler ve tesisler için gerçekleştirilirken dış ünite bakımı ve iç ünite bakımları ayrı ayrı gerçekleştirilir.

VRF Sistem Klimalarda Dış Ünite Bakımı Nasıl Yapılır?

VRF sistem klimalarda dış ünite tıpkı klasik split klimalarda olduğu gibi bir adettir ve içerisinde kompresör, fan, motor ve gaz gibi farklı bileşenler bulunur. Bu bileşenlere bağlı olarak da servis ekiplerimiz VRF sistem klima bakımı gerçekleştirirken dış ünite bakımını sağlamak açısından kademeli bir şekilde çalışma gerçekleştirir. Bu kademeli çalışma sistemi çerçevesinde dış ünite bakımı için

  • Öncelikle sistemde bir dış temizlik ve kaba temizlik yapılarak sonrasında sistemin yani dış ünitenin iç kısmına geçilir.
  • Ünitenin iç kısmında ısı değiştirici serpantin temizliği yapıldıktan sonra ise bir gaz kaçağı bulunup bulunmadığı incelenir.
  • Ünitenin iç temizliğinin gerçekleştirilmesi sonrasında elektrik besleme bağlantıları ve iletişim kablo bağlantıları gözden geçirilir.
  • Fan kontrollerinde elektrik bağlantısı ve mekanik bağlantılar gerçekleştirilir ve sonrasında kompresör elektrik bağlantıları gözden geçirilir.
  • Dış ünite içerisindeki en önemli noktalardan birisi elektronik kartlar olduğu için elektronik kart soketleri ve selenoid vana bağlantıları ile sensör kontrolleri gerçekleştirilir.
  • Genleşme vanalarında elektrik bağlantıları kontrol edildikten sonra emniyet elemanları ve bu elemanların bağlantılarıyla sensör fonksiyonları denetimi gibi tüm işlemler sağlanır.

VRF sistem klima bakımında dış ünitenin tüm kontrolleri ve temizlikleri gerçekleştirildikten sonra kontrol sırasında karşılaşılan tüm aksaklıklar düzeltilir, eksik olan gazın tamamlanması sağlanır ve gaz kaçağına neden olan noktaların sorunları giderilir. Kullanıcı tarafından da gözlem yapılarak gerçekleştirilen bu bakımda işlemin tamamlanması ile yine kullanıcı onayı sonrasında dış ünite kapatılarak hazır hale getirilir.

VRF Sistem Klimalarda İç Ünite Bakımı Nasıl Yapılır?

VRF sistem klimalarda iç ünite açısından da dış üniteye bağlı kaset tip klimalar, split klimalar, duvar tipi klimalar veya kanal tip klimalar gibi birçok farklı klima çeşidinden yararlanmak mümkündür. Bu klima iç ünite çeşitlerine bağlı olarak genellikle gerçekleştirilen iç ünite bakımı işlemleri açısından da

  • Cihazın iç ünitesinin dış temizliği ve sonrasında kapak açılması ile birlikte iç temizliği işlemleri ile ilk adım atılır.
  • Cihaz filtresinin temizliğinin gerçekleştirilmesi, iç ünitede gaz kaçak kontrolü bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve elektrik bağlantılarının kontrolü gerçekleştirilir.
  • İç ünitede iletişim kablo kontrolü, fan kablo kontrolü, mekanik kontroller, elektrik kart kontrolleri, vana kontrolleri ve sensör kontrolleri gibi tüm işlemler sağlanır.

VRF sistem klimalarda iç ünite bakımını tamamlanması açısından da yine kullanıcı onayı ile birlikte son test işlemler gerçekleştirilerek bakım işlemleri tamamlanır.

Klima Bakımında Neler Yapılıyor?

VRF sistem klimalarda öncelikle dış ünite sonrasında iç ünite bakım ve temizlikleri gerçekleştirildikten sonra test işlemlerinin tamamlanması ile üniteler tekrar kullanılır bir hale getirilir. Net olarak da bakımın tamamlanması ile birlikte sistemin çalıştırılması öncesinde son kontroller sağlandıktan sonra elektrik bağlantısı verilerek sistemin yeniden çalıştırılması gerçekleştirilir.

Sistem yeniden devreye alındıktan sonra bakım işleminin son adımında cihazlardaki çalışma değerleri gözler geçirilir. İç ünitenin çalışma koşulları, cihazların bulunduğu konumlar, basınç değerleri, bir arıza kodu bulunup bulunmadığı ve elektrik verilerinin sorunlu olup olmadığı gibi tüm ayrıntılar da kontrol edilir. Bu işlemlerin tümü, klima bakımının sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve sizlere yeniden sunulan VRF klima sistemlerinin sorunsuz olması için gerçekleştirilir.

VRF Ve VRV Arasındaki Fark Nedir?

İsimlendirme açısından VRF klimalar ile VRV klimalar arasında önemli bir farklılık olduğu düşünülse de aslında bu klimalarda çok net bir farklılıktan bahsetmek mümkün değildir. VRF kısaltması; Variable Refrigerant Flow yani değişken debili soğutucu akışkan sistemi anlamına gelir. VRV kısaltması ise Variable Refrigerant Volume yani değişken debili soğutucu akışkan hacmi anlamına gelmektedir.

VRF klimalar ile VRV klimalar aslında aynı teknolojik yapılara sahip olmak ile birlikte ayrı markalar tarafından geliştirildikleri için bu isim değişiklikleri ile piyasaya sürülmüşlerdir. Her iki sistemde de hava işleme gerçekleştiren belirli bir iç ünite sayısı bir modüler dış ünite üzerinden çalışmasını sürdürür. Yani bu sistemlerin her ikisi tek dış ünite üzerinden bir gaz akışıyla farklı iç ünitelerin iklimlendirmeyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirmesini ve özellikle büyük yapılarda daha ekonomik iklimlendirme elde edilmesini sağlarlar.