Temiz hava içerisinde; Karbon, Oksijen, Azot, su buharı ve bir miktar vücuda zarar vermeyen gazlar yer alır. Ancak günlük şehir hayatındaki trafik, sanayi ya da yaşamın oluşturduğu kirlilik havanın içerisinde değişen faktörlerin de yer almasına neden olur. Toz, kirler, istenmeyen tanecikler, mikroorganizmalar, kokulu zehirli gazlar gibi birçok faktör hava içerisine bulaşır. Bu bulaşanlardan uzaklaştırılmış ve temizlenmiş bir hava için de hava filtresi adı verilen ürünlerden yararlanılır.

Hava filtreleri, havadaki istenmeyen gaz, buhar veya parçacıkları ayrıştırmak için kullanılan ve klimalar içerisinde de yer alan parçalardır. Klimaların boyutu, çeşidi, çalışma sistemi veya yapısı ne olursa olsun tüm türlerinde ve havalandırma santralleri gibi yapılarda mutlaka filtre kullanılır. Çünkü bu yapılar açık havadan aldıkları havayı soğutma veya ısıtma vasıtasıyla iklimlendirdikleri ortama aktarırlar. Ayrıca çalıştıkları ortamdaki havayı temizlemek için süzer ve işlem gerçekleştirirler.

Hava filtreleri havada bulunan mikroorganizma miktarını yani bakteri ve virüsleri azaltırken, insan sağlığı için de çok büyük bir önem arz eder. İmal edilmeleri sırasında hava nedeniyle oluşabilecek tehlike ve sızıntıları engelleme amacı bulunduğundan dolayı hava kalitesinin nasıl elde edilmesi isteniyorsa, buna göre farklı filtreleme sistemlerinden yararlanabilir.

Filtreleme Nedir Ve Önemi Nedir?

Klima tarzı iklimlendirme cihazlarında aynı zamanda havanın temizlenmesi ve hem insan hem ortam sağlığının arttırılması amaçlanır. Bu nedenle değişen klima çeşitlerinde değişen filtre çeşitleri kullanılır ve bu sayede de seçim yapma şansı ortaya çıkar. Bir klimada doğru filtre seçiminin gerçekleştirilmesi için öncelikle filtre verimi göz önünde bulundurulmalıdır. Filtrenin sahip olduğu verim değeri, havadaki hangi parçacıkları hangi verim ile uzaklaştırılabildiğini ifade eder.

Filtre veriminin tespit edilebilmesi için öncelikle kullanım alanındaki hava verimi göz önünde bulundurulmalıdır. Yani bölge ve ortam havasındaki küçük partiküller, zerreler ve havada yer alabilecek mikroorganizmalar gibi faktörler ile birlikte bir sınıflandırma gerçekleştirilir. Bununla birlikte de klimalar için filtre seçimi yapılırken filtrenin verimi, havanın verimi ve bu verim değerlerini korumak için filtrenin toz tutma kapasitesi ile ömrü hesaba katılır.

Bahsedilen faktörlere bağlı olarak hava filtresi çeşitleri arasında;

  • Elyaflı tip filtreler
  • Elektrostatik tip hava temizleme filtreleri
  • Yenilenebilir filtre tipleri yer alır.

Üç temel kategoriye ayırmış olduğumuz bu hava filtresi çeşitleri teker teker incelenerek, farkları ve verimleri de daha rahat anlaşılabilir.

Elyaflı Filtre Çeşitleri

Elyaf malzeme üzerinde üretimi gerçekleştirilen bu filtrelerde çeşitlerden biri yapışkan madde ile kaplı olmak ile birlikte bir diğeri ise kuru olarak üretilir. Yapışkan malzeme ile kaplı filtrelerde levha bir şekil yer almak ile birlikte yassı plakalar üzerinde kullanıma sunulurlar. Kuru tip filtreler ise yapışkan madde kaplı filtreler ile yapısal olarak birbirine benzese de rahatlıkla su ile temizlenebilecek ve yün, keçe ya da sentetik elyaf gibi malzemelerin de kullanılabildiği panel tip filtreler olarak da adlandırılır.

Bu tip filtrelerde en önemli noktalardan birisi maliyetin düşük olması ve boşluk oranının yüksek olmasıdır. Klima cihazlarında çok sık kullanılan bu tip filtreler genellikle yüksek verim filtreleri öncesinde bir ön filtreleme gerçekleştirilmesi için tercih edilir. Ana filtreye ulaşmadan önce büyük ve zararlı taneciklerin emilmesi ile ana filtrenin daha rahat bir şekilde görev gerçekleştirmesini sağlarlar.

Elektrostatik Tip Hava Temizleme Filtreleri

Üzerinde oluşturulmuş elektrostatik yük sayesinde hızlandırma tekniği ile birlikte bu filtreler üzerine gelen toz ve diğer partiküllerin dağılmasını engelleyecek şekilde çalışırlar. Genellikle endüstriyel tip havalandırma sistemlerinde kirli havanın dışarı atılması noktalarında bu tip filtreler düşük elektrik voltajı ile işlev gerçekleştirirken, ticari amaçlı olmaları ile birlikte farklı çeşitleri de yer alır. Bu çeşitleri arasında iyonize tip, iyonize olmayan tip ve iyonize plakalı tip gibi ürünler bulunur.

Yenilenebilir (Değiştirilebilir) Filtre Tipleri

Yenilenebilir filtreler adından anlaşılabileceği üzere belirli bir kullanım ömrünü doldurduktan sonra değiştirilerek aynı görevle yeniden kullanılabilen filtrelerdir. Bu tip filtre mekanizmalarında filtre elemanı, toz ve parçacıkları tutarak kirlendikçe değişimi gerçekleştirilir. Bu filtre tiplerinde de yapıştırıcı madde ile kaplı veya tamamen kuru elyaf ile üretilmiş ürün çeşitleri bulunmaktadır. Yenilenebilir filtre çeşitleri arasında da

  • HEPA filtreler olarak adlandırılan ve genellikle hijyenik ortamlar için ihtiyaç duyulan yüksek verimli filtre çeşitleri,
  • Güçlü ayırıcı özelliğe sahip olarak yüksek toz tutma kapasitesi gösteren ve neme dayanıklı filtreler,
  • Sanayi tesislerinde kullanılan kompakt tip filtreler gibi çeşitler yer alır.